Badania i próby przy produkcji lodów

Badania i próby przy produkcji lodów

Jak Polska długa i szeroka tak wymagania w tej kwestii bywają różne. W jednym rejonie kraju Sanepid wymaga pobrania jednej próbki lodów, a w innych częściach np. pięciu dla jednego smaku. Badanie lodów nie wykonujemy tylko dla sanepidu a dla nas samych pozwoli nam uniknąć zatruć więc warto je wykonać.

Badania można wykonać w odpowiednich laboratoriach, które wykonują je w zakresie, które wskaże nam nasz rejonowy Sanepid. Często laboratoria znajdują się w samych siedzibach Sanepidu jednak można te badania wykonać także w laboratoriach weterynarii.

Norma UE wskazuje, że akredytowane laboratorium pobiera przy produkcji lodów 5 próbek, badania takie wykonuje się teoretycznie raz do roku. Może się jednak zdarzyć, że inspektorzy Sanepidu wraz z pracownikiem laboratorium zjawią się po próbki kontrolne. Pobranie takich lodów nie kosztuje o ile badania będą w normie i zgodne z dopuszczalnymi wytycznymi w naszej dokumentacji HACCP.